Kali Snickerier AB

Adress: Barnarpsgatan 24-26, 553 16 Jönköping.
Telefon vx: 036-12 05 70

Försäljning och administration:

  • Habilitering, Avesta Lasarett

  • Vikingaskolan F-6, Haninge kommun

  • KaliDörren stödjer kampen mot Cancer

  • Vi välkomnar vårt senaste tillskott, Anders Lind.

  • Dörrväljaren

  • Glaspartiväljaren

  • Montageanvisningar

  • Vår tillverkning