Kali Snickerier AB

Besöksadress: Barnarpsgatan 24-26, 553 16 Jönköping. Postadress: Box 304, 551 15 Jönköping.
Telefon vx: 036-12 05 70. E-post: info@kali.se

Försäljning och administration:

  • KaliDörren stödjer kampen mot Cancer

  • Vi välkomnar vårt senaste tillskott, Anders Lind.

  • Kali Snickerier öppnar ny filial i Stockholm.

  • Lyckade provningar på Sveriges Provning och Forskningsinstitut för Kali-Dörren

  • Dörrväljaren

  • Glaspartiväljaren

  • Montageanvisningar

  • Vår tillverkning