Vi värnar om vår miljö

Kvalitetspolicy

Kalis:s dörrlösningar och tjänster skall vara våra kunders och slutanvändares naturliga val. Kali skall skapa förtroende och respekt genom att hålla vad vi lovar, ta ansvar för det vi levererar samt uppfylla gällande krav. Genom ständiga förbättringar skall vi befästa en ledande position och förenkla samarbetet med våra kunder.

Miljöpolicy

- Utdrag ur Kalis miljöpolicy
Kali arbetar fortlöpande för att koncernens produkter produceras,distribueras, användes och återvinns så miljövänligt som möjligt.

  • Habilitering, Avesta Lasarett

  • Vikingaskolan F-6, Haninge kommun

  • KaliDörren stödjer kampen mot Cancer

  • Vi välkomnar vårt senaste tillskott, Anders Lind.

  • Dörrväljaren

  • Glaspartiväljaren

  • Montageanvisningar

  • Vår tillverkning