Support/Ladda ner

Monteringsanvisning

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav på noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Skötselanvisningar

Gå in på länken nedan för att skriva ut din skötselanvisning.

  • KaliDörren stödjer kampen mot Cancer

  • Vi välkomnar vårt senaste tillskott, Anders Lind.

  • Kali Snickerier öppnar ny filial i Stockholm.

  • Lyckade provningar på Sveriges Provning och Forskningsinstitut för Kali-Dörren

  • Dörrväljaren

  • Glaspartiväljaren

  • Montageanvisningar

  • Vår tillverkning